سربرگ

شبکه یکپارچه متعامل ایرانی که به علت فشردگی کنداکتور شبکه های تلویزیونی، بستری مهیا نموده تا از این طریق، مسابقات ورزشی مختلفی به صورت زنده قابل دسترس باشد. مضاف بر اینکه سایر برنامه های تلویزیونی نیز به صورت آرشیو در ققنوس قابل مشاهده خواهند بود

لذت ببرید از بهترین برنامه های ققنوس

میخواهید آثار شگفت انگیزی داشته باشید؟

ارتباط با ما

تلفن و ایمیل آدرس

۹۸-۹۱۳-۳۸۷-۰۲۸۱+
۹۸-۹۱۲-۰۳۴-۵۵۰۸+

 

ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۰صبح تا ۷ غروب
جمعه تعطیل