جهت دانلود کلیک کنید

از آنجايي كه تجهيزات به كار گرفته شده به لحاظ كيفي با استانداردهاي رايج و روز مطابقت دارد كليه مشتريان، مديران و مسئولان روابط عمومي هاي دواير دولتي و خصوصي مي توانند با مشاهده نمونه كار و تجهيزات موجود از حق انتخاب خود استفاده كنند و مراسم و جشن ها، سمينارها و … را به نحو شايسته ضبط، تكثير و آرشيو نمايند و اطمينان داشته باشند حاصل كار ماندگار و قابل توجه باشند.

* ضبط كليه مراسم، جشن ها و گردهمايي ها و سمينارها

* مسابقات ورزشي داخل يا خارج از سالن

* نمايشگاهها – افتتاحيه و اختتاميه هاي رسمي

* شب هاي شعر و موسيقي

* جشنواره هاي هنري

* عروسي و مجالس شادي و نشاط خانوادگي

* عزاداري هيأت هاي مذهبي و دسته جات مذهبي

* كلاسهاي آموزشي و …