خروجی دوربین ها در واحد سیار به میز تدوین منتقل شده و همزمان در آنجا توسط کارگردان تلویزیونی تصاویر مناسب با یکدیگر ترکیب می شوند. سپس در صورت استفاده از نمایشگر، امکان انتقال تصویر بر روی آن وجود دارد. همچنین در صورت استفاده از واحد سیار، خروجی دوربین ها بلافاصله پس از پایان عملیات تصویربرداری بصورت تدوین شده آماده است و دیگر نیازی به صرف زمان طولانی در این زمینه نخواهد بود.