* ضبط كليه مراسم، جشن ها و گردهمايي ها و سمينارها

* مسابقات ورزشي داخل يا خارج از سالن

* نمايشگاهها – افتتاحيه و اختتاميه هاي رسمي

* شب هاي شعر و موسيقي

* جشنواره هاي هنري

* عروسي و مجالس شادي و نشاط خانوادگي

* عزاداري هيأت هاي مذهبي و دسته جات مذهبي

* كلاسهاي آموزشي و …